رعایت اصل Google Friendly در طراحی سایت

گوگل فرندلی، درواقع به سایت هایی گفته میشود که مورد پسند خود گوگل باشند. دستورالعملهای وب مستر گـوگل، دستورالعملهای کلی طراحی، فنی و کیفیت سایـت را ارائه مـی دهـند. در ادامه نکات مفصل تری بـرای طراحی سایـت گوگل پسند آورده ایم!

کـارهـایـی کـه باید انجـام شونـد!

بله انجام بده

  1. به بازدیدکنندگان اطلاعاتی را که می خواهند منتقل کنید!

ارائه مطالب با کیفیت درصفحات وبسایت شما به ویژه درصفحه اصلیتان بسیارمهم است. این مهمترین کاریست که بایدبـرای بالابردن سئو سـایت خـودانجام دهـید. اگر اطلاعات صفحات شمامفید باشند، محتوای آنها تعدادزیادی بازدیدکننده جذب خود خواهد کردو همچنین وبسایتهای زیادی را بـرای پیوندبه سایت تان میکشاند. برای ایجادیک سایـت مفیدو گوگل پسند، مطالبی رابنویسیدکه به وضوح و دقیق، موضوع شماراتوصیف میکنندواز پرداختن بــه مـطـالـب بـی ربط بپرهیزید.

فکرکنیدکه کاربران بــرای یافتن ســایت شمــا چه کلماتی راجستجومیکنند، سپس ایــن کلمـات رادرسایت خودقراردهید. بـرای مثال یکی ازکلماتی که شمارابه این صفحـه میرساند، کلمه ی Google-Friendly است.

  1. اطمینان حاصل کنیدکه سایت های دیگربه شما پیوند داده‌اند

لینک هـا بــه خزنده هــای گـوگــل کمک میکنند تا سایت شما را پیداکنند ومیتوانند رتبه سایتـتان رادرنتایج جـستجـوی گــوگـل افزایش دهـنـد. وقتی بــه نتایج جسـتجو مراجعه میکنید، Google ازتکنیکهای متداول متن اسـتفـاده میکند تا صفحه هـایـی رانشان دهدکه هم مهم بـوده وهـم مرتبط با هر جستجو باشد. گوگل یـک لینک ازصـفحه A بـه صـفحه B را بعنوان یـک رای توسـط صفحـه A بـرای صفحـه B تفسیرمیکند. رای دادن بــه صفـحاتی کــه خودشان مهم هستند، باعث بیشترخوانده شـدن آنها شده وبه صفـحات «مهم» دیگردردیده شــدن کمک میـکنند.

بـه یادداشته باشیدکه الگوریتمهای گوگل میتوانند پیوندهای طبیعی را ازلینکهای غیرطبیعی تشخیص دهنـد. لینکهای طبیعی بـه سایت شـما، زمانی بعنوان بخشی ازماهیت دینامیکی وب شماتوسعه مـی یابند که سایتهای دیگر، محتوای شما را باارزش ببینندوآنرا بـرای بازدیدکننده های خودمفیدبدانند. لینک هـای غیرطبیعی بــه گونه ای قرارمیگیرندکه ســایـت شما را درنظر موتورهای جستجو پررنگتر کنند. بعضی ازاین نوع لینک هـا (مانند طرح های پیوند و صفحات دروازه) دردستورالعملهای وب مستر گوگل قـرارمیگیرند.

 فقط لینک های طبیعی بـرای نمایه سازی و رتبه بندی سئوسـایت شما مفید هستند.

  1. سایت خودرا به راحتی دردسترس قراردهید

سایــت خودراباساختاری از لینک هــای منطقی بسازید. هرصفحه بایدحداقل دارای یـک لینک متنی ثابت (ایستا) باشد.
بـرای بررسی سایت خودازیک مرورگرمتن مانند Lynx اسـتفاده کـنید. اکثر عنکبوتهاسایت شمارابه عنوان Lynx (صور فلکی شمالی) میبینند. اگر ازویژگیهایی مانند جاوا اسکریپت، کوکی ها، شناسه هـای نشست، فریم ها، DHTML ویا Macromedia Flash بــرای دیدن کل سایت تـان داخل یــک مرورگر متن جلوگیری کنید، ممکن اسـت عنکبوتها آن را خالی کــنند.

کـارهـایـی کـه نـباید انجـام شونـد!

نه

صفحـه ی خودرابا لیستی از کلمات کلیدی پرنکنیدوصفحه هــای خالی سایتـتان راازدید خزنده هـا پنهان کنید. اگر وبسایت شـما دارای صفحات خالی یـا لینک بـه صفحـات بـدون محتوایی باشـدکه شمـا قصد دیـده شــدن آنـرا نداریـد، گوگـل ایـن لینک هـاوصفحات رافریبنده دانسته وممکـن اسـت سایـت شمارا نادیده بگیـرد.

شــما نیاز بـه خرید سرویس بهینه سازی موتور جستجو (SEO) راندارید. برخی ازشرکت ها ادعامیکنندکه رتبه سایـت شـما رادر نتایج جستجوی گوگل تـضمین میـکـنند. درحالیکه تنها شرکتهای قانونی سئو (مانند شرکـت طراحی سـایت دود) میتوانند جریان ومحتـوای ســایـت رابـااستفاده ازتکنیکهای صحیح، بهبود ببخشند؛ اما دیگران تاکتیکهای فریبنده رادرتلاش برای گمراه کـردن موتورهای جستجو پیاده میکـنند. مراقب باشید! اگردامنه شماوابسته بــه یـکـی ازاین سرویسهای فریبنده بـاشـد، سایتـتان میتوانددرفهرست گـوگل ممنوع شـده ویا بــه جریمه شـدن توسـط گوگـل منجرشـود.
برای نمايش اسامی مهم، محتوا یا لینک هـاازتصاویر استفـاده نـکنید. خزنده گـوگـل، مـتن مـوجـوددرگرافیک راتشخیـص نـمیدهد. اگرمـحتوای اصـلی وکلمات کلیدی درصفحه شما، نمیتواننددر HTML معمولی قالب بندی شـوند، ازویژگی ALT استفـاده کـنید.

چندین نسخه (کپی) ازیک صفحـه رادرزیر URL هــای مختلف ایجاد نکنیـد. بسیاری از سایت ها فقط نسخه های متنی و چاپی صفحـات را ارائـه مـی دهـند کـه دارای محتـوای مشـابه بــا صفـحات غنی گرافیکی مرتبط هستنـد. اگر سـایت شـمـا دارای مـحتوای یکسانی اسـت کـه ازطریق URL هــای مختلـف مـی شـود بــه آن دسترسی داشـت، شـمـا بایداز راه هـای متعددی بـرای نـشان دادن نسخه استانداردآن صفحه استفـاده کـنـیـد.


برچسب ها : سئو طراحی سایت

توضیحات :

نویسنده مقاله : مهدیه رضائی - تیم تولید محتوای دود

منابع :

  • support.google.com
صفحات مشابه
جدیدترین ترندهای طراحی سایت 2019

جدیدترین ترندهای طراحی سایت 2019

جدیدترین ترندهای طراحی سایت 2019 مورد استفاده طراحان سایت در این مقاله آورده شده است.
طراحی سایت رستوران

طراحی سایت رستوران

طراحی سایت رستوران برای رستوران هایی که به مشتریان خود و حفظ اعتبار اطلاع رسانی و خدمات آنلاین اهمیت می دهند، یک نیاز ضروری است.
سفارش سایت

سفارش سایت

قبل از سفارش سایت پیشنهاد می کنیم این مقاله راهنما را مطالعه نمایید تا با قیمتی مناسب وب سایت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
طراحی سایت مزون

طراحی سایت مزون

طراحی سایت اختصاصی برای مزون ها, بوتیک ها, فروشگاه ها و تولیدی های پوشاک و البسه.
طراحی سایت کارخانه

طراحی سایت کارخانه

طراحی سایت کارخانه برای کارخانجات و کارگاه های صنعتی و تولیدی یک نیاز ضروری است. کارخانه ها می توانند با طراحی سایت خدمات خود را با سبک حرفه ای تری به مشتریان ارائه نمایند.
طراحی سایت ساختمانی

طراحی سایت ساختمانی

طراحی سایت ساختمانی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان توسط شرکت های ساختمانی ، مهندسی و فعالان در امور فنی ساختمان بسیار مفید و در واقع به نوعی ضرورت است.
طراحی سایت مواد غذایی

طراحی سایت مواد غذایی

طراحی سایت مواد غذایی برای تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان فعال در صنعت مواد غذایی می تواند بسیار موثر و مفید باشد.
طراحی سایت آتلیه عکاسی

طراحی سایت آتلیه عکاسی

طراحی سایت آتلیه عکاسی برای تمام آتلیه های عکاسی به عنوان یک بروشور معرفی کننده و ارائه خدمات در اینترنت یک نیاز ضروری می باشد.
طراحی سایت دانلود

طراحی سایت دانلود

طراحی سایت دانلود برای افراد یا شرکت هایی که قصد راه اندازی وب سایت دانلودی را دارند توسط شرکت طراحی سایت دود در سطح حرفه ای انجام می شود.
طراحی سایت تالار

طراحی سایت تالار

طراحی سایت تالار برای سالن های برگزاری مراسم و جشن های مختلف مانند تالار عروسی و همایش ها جهت معرفی منوی خدمات و نمایش گالری عکس های تالار مناسب است.
طراحی سایت تخفیف گروهی

طراحی سایت تخفیف گروهی

طراحی سایت تخفیف گروهی برای شرکت های ارائه دهنده سیستم های بازاریابی با تخفیف گروهی توسط شرکت دود انجام می گردد.
طراحی سایت منطبق با سرچ کنسول جدید گوگل

طراحی سایت منطبق با سرچ کنسول جدید گوگل

سرانجام و بعد از یکسال برررسی و آزمایش بر روی سرچ کنسول نسخه بتا، گوگل از نسخه جدید و تکامل یافته سرچ کنسول خود رونمایی کرد.
بررسی مشکلات رایج در طراحی سایت

بررسی مشکلات رایج در طراحی سایت

زمان از آن چیزی که فکر میکنید، بی رحم تر است! امروزه شرایط اینگونه است که به محض اینکه محتوایی ایجاد میکنید، به احتمال بسیار قوی
Google Dance و تاثیر آن در طراحی سایت چیست

Google Dance و تاثیر آن در طراحی سایت چیست

آشنایی کامل با گوگل دنس، الگوریتم ترسناک و دلهره‌آور گوگل و عملکرد آن در طراحی سایت.
طراحی سایت تهران

طراحی سایت تهران

شرکت طراحی سایت دود یکی از بهترین شرکت های ارائه خدمات طراحی سایت تهران آماده همکاری با شرکت ها و سازمان ها می باشد.
طراحی سایت تجاری

طراحی سایت تجاری

طراحی سایت تجاری برای رقابت در دنیای امروز که همه چیز را می توان به صورت آنلاین انجام داد یک نیاز ضروری برای تمام مشاغل است.
طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای برای افراد حرفه ای یک نیاز ضروری است. برای داشتن یک وب سایت حرفه ای با شرکت های معتبر همکاری نمائید.
طراحی سایت خودرو

طراحی سایت خودرو

طراحی سایت خودرو برای نمایشگاه اتومبیل یا شرکت خودرو سازی به شما کمک می کند خدمات خودرو را حرفه ای تر به مشتریان ارائه کنید.
طراحی سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی مناسب برای تمامی شرکت ها خدمات شما را حرفه ای تر کرده و باعث افزایش اعتبار کسب و کارتان نزد مشتریان خواهد شد.
طراحی سایت هتل

طراحی سایت هتل

طراحی سایت هتل برای تمام هتل های کوچک و بزرگ , متل ها و مسافرخانه می تواند باعث جذب مشتریان بیشتر و اثر بخشی در تبلیغات و بالابردن سطح حرفه ای گردد.
طراحی سایت فروشگاه

طراحی سایت فروشگاه

طراحی سایت فروشگاه برای انواع فروشگاه های کوچک و بزرگ که مایل به معرفی خدمات و کالاهای خود و جذب مشتریان بیشتر هستند ایده ای عالی به حساب می آید.
طراحی سایت ورزشی

طراحی سایت ورزشی

سایت های ورزشی از پر بیننده ترین وب سایت ها هستند و شرکت ها و افراد فعال در حوزه ورزش می توانند با طراحی سایت ورزشی فعالیت های خود را گسترده تر کنند.
طراحی سایت ارزان

طراحی سایت ارزان

طراحی سایت ارزان به صورت استاندارد تخصص شرکت دود است.
طراحی سایت تبلیغاتی

طراحی سایت تبلیغاتی

طراحی سایت تبلیغاتی برای شرکت های تبلیغاتی توسط شرکت طراحی سایت دود به صورت اختصاصی انجام می گردد.
طراحی سایت عکاسی

طراحی سایت عکاسی

تمامی عکاسان و آتلیه های عکاسی می توانند با طراحی سایت عکاسی به صورت حرفه ای تر به فعالیت هنری خود بپردازند و خدمات خود را به مشتریان ارائه نمایند.
طراحی سایت بنگاه

طراحی سایت بنگاه

با طراحی سایت بنگاه معاملاتی خود خدمات خود را کامل و با جزئیات به مشتریان تان معرفی و بیزینس خود را حرفه ای تر نمایید.
طراحی سایت بیمه

طراحی سایت بیمه

شرکت های بیمه این روزها بیشتر از همیشه در زمینه بازاریابی اینترنتی فعال هستند، طراحی سایت بیمه می تواند ارائه حرفه ای خدمات بیمه ای را برای شما ممکن نماید.
طراحی سایت اختصاصی

طراحی سایت اختصاصی

طراحی سایت اختصاصی یعنی طراحی به سبک سلیقه سفارش دهنده برای اجرای دقیق هر آنچه از گرافیک و امکانات وب سایت طراحی شده می خواهد.
بالا بردن Time On Site در طراحی سایت

بالا بردن Time On Site در طراحی سایت

18 اشتباه عجیب که به خروج سریعتر بازدیدکنندگان کمک میکند!چه چیزی باعث میشود که کاربران در مدت زمان کوتاهی بعد از دیدن سایت شما از آن خارج شوند + راه حل
3 قدم اولیه برای شروع برنامه نویسی و طراحی سایت

3 قدم اولیه برای شروع برنامه نویسی و طراحی سایت

ازآنجایی‌ که کتابخانه‌ها‌ی زبان‌های برنامه‌نویسی همواره در حال به‌روزرسانی می‌باشند، طراحی و توسعه وب‌سایت، موضوعی پیچیده برای یادگیری به شمار میاید.
جدیدترین راهکارهای توسعه و طراحی سایت در سال 2018

جدیدترین راهکارهای توسعه و طراحی سایت در سال 2018

موفق بودن اغلب وقتی به وجود میاید که سوار بر موج تغییرات باشید. جدیدترین روش های توسعه و طراحی سایت سال ۲۰۱۸ به تحقیق دودکو.
قیمت خرید سایت ارزان

قیمت خرید سایت ارزان

اگر میخواهید از طریق بازاریابی آنلاین کسب و کار خود را رونق بدهید می توانید با خرید سایت یا سفارش طراحی سایت از همین امروز شروع کنید.
مقایسه کاربرد شبکه‌های اجتماعی در مقابل طراحی سایت اختصاصی

مقایسه کاربرد شبکه‌های اجتماعی در مقابل طراحی سایت اختصاصی

کدامیک برای بازاریابی اینترنتی و کسب وکار ما مناسب تر است؟ استفاده از شبکه های اجتماعی یا طراحی وب سایت + بررسی مزایا و معایب هرکدام
دودپس DOODPass (ابزار تولید رمز عبور رندم یا پسورد تصادفی)

دودپس DOODPass (ابزار تولید رمز عبور رندم یا پسورد تصادفی)

با دودپس به راحتی می توانید برای ایمیل یا هر حساب کاربری اینترنتی خود رمزهای سخت و غیر قابل حدس و هک شدن تولید کنید.
طراحی سایت فروشگاهی

طراحی سایت فروشگاهی

همانطور که میدانید سایت فروشگاهی یا فروشگاه اینترتی برای تبلیغ و معرفی ویا فروش کالاها و خدمات در اینترنت بسیار مناسب میباشد ...
تفاوت طراحی سایت اختصاصی و طراحی سایت وردپرس

تفاوت طراحی سایت اختصاصی و طراحی سایت وردپرس

توسعه و برنامه نویسی سایت یا استفاده از CMS محبوب وردپرس؟ + اینفوگرافیک
همه چیز درباره طراحی سایت شرکتی

همه چیز درباره طراحی سایت شرکتی

سایت شرکتی به سایت هایی گفته میشود که برای شرکت ها، کارخانه ها، سازمان ها و برندها طراحی و ساخته میشود که به عنوان ویترین یا کاتالوگی برای معرفی خدمات شرکت، نمونه کارهـا و پروژه ها و فعالیت های کمپانی مورد نظر و راه ارتباطی مشتریان در دنیای اینترنت یک ضرورت محسوب می شود.
طراحی سایت چه کمکی به رشد کسب و کار ما خواهد کرد؟

طراحی سایت چه کمکی به رشد کسب و کار ما خواهد کرد؟

این مطلب تا چند سال پیش برای اکثریت افراد قابل درک نبود که یک سایت تا چه میزان میتواند در کسب و کار شما تأثیر داشته باشد ...
آشنایی با طراحی سایت حرفه ای

آشنایی با طراحی سایت حرفه ای

اگر به دنبال طراحی سایت بـرای خود هستید و نیازمند اطلاعاتی در این زمینه هستید این مقاله به شما کمک خواهد کرد.
ساخت بک لینک پس از طراحی سایت

ساخت بک لینک پس از طراحی سایت

چگونه میتوان به بهترین شکل ممکن،تشخیص داد که آیا سایتی را که میخواهید با آن به اشتراک لینک بپردازید شریک مناسبی است یا خیر؟
طراحی سایت اختصاصی

طراحی سایت اختصاصی

توضیحاتی درباره طراحی سایت و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی شرکت طراحی سایت دود.
خدمات سئو تضمینی

خدمات سئو تضمینی

سئو ( در انگلیسی SEO ) یا بهینه سازی وب سایت باعث افزایش رتبه در موتورهای جستجو و ترافیک بازدید می شود.
همکاری در فروش

همکاری در فروش

به کمک سیستم همکاری در فروش شرکت دود کسب و کار آنلاین خود را راه اندازی کنید و با افزایش درآمد از طریق تجارت الکترونیک به جمع هزاران استارت آپ اینترنتی بپیوندید.
ارسال نظر