تفاهم نامه تفاهم نامه

تفاهم نامه

مفاد این تفاهم نامه برای حفظ حقوق مشتریان و شرکت دوراندیشان ویرا داتیس در نظر گرفته است و شروع همکاری با دودکو به منزله پذیرش این تفاهم نامه از طرف مشتری که قبلا شفاها یا کتبا به اطلاع وی رسیده است، خواهد بود.

تعهدات شرکت

۱- حق امتیاز وب سایت طراحی شده متعلق به مشتری می باشد اما بدلیل اختصاصی بودن سیستم مدیریت محتوای سایت و سرور، شرکت هرگز قادر نیست تا زمان فعالیت خود و ارائه خدمات پشتیبانی، فایل های مربوط به وب سایت مشتری یا اطلاعات پنل میزبانی (هاستینگ) را در اختیار مشتری یا نماینده وی قرار دهد.

۲- شرکت متعهد است از تمام اطلاعات و اسنادی که مشتری در راستای انجام پروژه های خود در اختیار وی قرار می دهد، حفاظت نماید.

تعهدات مشتری

۱- مشتری متعهد است هرگونه پرداخت توافق شده (شامل طراحی سایت، سئو، پشتیبانی و ...) را در تاریخ مقرر که در سامانه ثبت می شود، پرداخت نماید، در غیر این صورت وب سایت مشتری به صورت اتوماتیک توسط سامانه مدیریت مالی یکپارچه دود تا زمان پرداخت معوقات غیر فعال خواهد شد.

۲- مشتری نسبت به روند توافقی برای انجام پروژه ها متعهد بوده و می بایست همکاری لازم را برای پیشرفت پروژه با شرکت به عمل آورد.

صفحات مشابه

ارسال نظر