تفاهم نامه تفاهم نامه

تفاهم نامه

زمان مطالعه : ~ 1 دقیقه 27 اسفند 1397

مفاد این تفاهم نامه برای حفظ حقوق خدمات گیرندگان محترم (مشتری) و شرکت دوراندیشان ویرا داتیس (دودکو) در نظر گرفته است و شروع همکاری با دودکو به منزله پذیرش تمام مفاد این تفاهم نامه از طرف مشتری خواهد بود.

کلیه مفاد این تفاهم نامه قبل از شروع همکاری شفاها یا کتبا توسط نماینده دودکو به اطلاع مشتری رسیده است.

تعهدات دودکو

۱- دودکو بدلیل انحصاری بودن کدهای نوشته شده و همچنین سرور اختصاصی مشترک، هرگز قادر نیست تا زمان فعالیت خود و ارائه خدمات پشتیبانی، فایل های مربوط به قالب سایت یا نرم افزار مدیریت محتوا (رمز پنل دامنه و هاست وب سایت) را در اختیار مشتری قرار دهد. اگر چه حق امتیاز قالب طراحی شده یا نسخه خریداری شده نرم افزار مدیریت محتوا متعلق به مشتری می باشد.

۲- دودکو متعهد است در صورتی که در هر زمان قادر به ادامه فعالیت و یا ارائه خدمات پشتیبانی با قیمت های مصوب خود به مشتری نباشد، رمز پنل دامنه و هاست وب سایت را جهت ادامه حیات وب سایت در اختیار مشتری یا نماینده وی قرار دهد.

۳- دودکو متعهد است از تمام اطلاعات و اسنادی که مشتری در راستای انجام پروژه های خود در اختیار وی قرار می دهد، حفاظت و صیانت نماید.

تعهدات مشتری

۱- مشتری متعهد است هرگونه توافق مالی با دودکو را در تاریخ مقرر پرداخت نماید، در غیر این صورت دودکو می تواند از ارائه هرگونه خدمات به مشتری تا زمان وصول مطالبات امتناع ورزد. 

۲- مشتری متعهد است در طول انجام پروژه طبق زمانبندی تعیین شده همکاری لازم را با دودکو داشته باشد و مسئولیت هرگونه خسارت وارده به پروژه و دودکو که از عدم همکاری مشتری با دودکو نشئت می گیرد برعهده مشتری خواهد بود.

۳- مشتری متعهد است پیش از هرگونه اقدامی که ممکن است روی روند همکاری و نتیجه پروژه تاثیرگذار باشد، دودکو را مطلع نماید در غیر این صورت مسئولیت هرگونه خسارت وارده به مشتری از دودکو سلب می گردد.

صفحات مشابه

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.