طراحی سایت آرتان گروپ

گروه آرتان پس از سال ها تجربه و ارائه خدمات در حوزه سیستم های سرمایش و به طور خاص و تخصصی کولر گازی در چند ماه اخیر سعی نموده، برند خود را در فضای آنلاین مطرح کند. در همین راستا طی جلسات نیازسنجی و همکاری با تیم طراحی سایت دودکو در نهایت پروژه طراحی سایت آرتان به اتمام رسید. طراحی این سایت به صورت اختصاصی می باشد.

هارمونی رنگ
سفید
سیاه
نارنجی
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی سایت آرتان گروپ
طراحی سایت آرتان گروپ
طراحی سایت آرتان گروپ
طراحی سایت آرتان گروپ
طراحی سایت آرتان گروپ
طراحی سایت آرتان گروپ
طراحی سایت آرتان گروپ

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.