طراحی سایت ایران رومالین

طراحی سایت ایران رومالین یکی از نمونه های اولیه طراحی سایت توسط تیم دودکو بوده است. همچنین این وب سایت از نمونه کارهای طراحی سایت شرکت های خدماتی انجام شده توسط تیم طراحی سایت دود می باشد. با توجه به هدف اصلی این وب سایت خدماتی، تلاش شده است تا کاربران در زمان ورود به سایت به راحتی بتوانند به تمام فراخوانی برای اقدام ها دسترسی داشته باشند.

 

هارمونی رنگ
نارنجی
دودی
سفید
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
Google Search Console
Google Analytics
Google Trends
Metrix Toolsطراحی سایت ایران رومالین
طراحی سایت ایران رومالین
طراحی سایت ایران رومالین
طراحی سایت ایران رومالین
طراحی سایت ایران رومالین
طراحی سایت ایران رومالین
طراحی سایت ایران رومالین

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.