طراحی سایت بیزیار

هارمونی رنگ
شرابی
خاکستری سیر
سفید
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی سایت بیزیار
طراحی سایت بیزیار
طراحی سایت بیزیار
صابر یاوری
مدیر وب سایت بیزیار
تیم فنی شرکت دود بسیار توانمند و خلاق هستند و برای طراحی سایت ایده های خوبی به ما ارائه دادند. در ضمن پشتیبانی شون حرف نداره.امیدوارم که روز به روز شاهد موفقیتشون باشیم.