طراحی سایت دکورساز

طراحی داخلی هنر و علم ارتقاء داخلی یک ساختمان برای دستیابی به یک محیط سالم و زیبایی شناختی برای افرادی است که از آن فضا استفاده می کنند. طراحی سایت دکورساز به صورت کاملا اختصاصی انجام گرفته است. تمام بخش های این قالب بر اساس نوع فعالیت آن طراحی گردیده است.

هارمونی رنگ
زرد
خردلی
لجنی تیره
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی سایت دکورساز
طراحی سایت دکورساز
طراحی سایت دکورساز
طراحی سایت دکورساز

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.