طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت

شرکت ساعد تجارت در حوزه ی صادرات مواد و مشتقات نفتي از ایران به کشورهاي آفريقايي فعالیت می کند. همچنین در امر توليد مواد شيميايي مورد نياز صنعت کشورمان در کنار ساختاري مناسب در جهت رفع نياز مشتريان و کارفرمايان دولتي و غير دولتي عمل می نماید. شرکت طراحی سایت دودکو بعد از انجام پروژه ی هلدینگ دلوار گروپ، پروژه طراحی سایت شرکتی ساعد تجارت را به صورت اختصاصی شروع نمود. طراحی سایت بر اساس نکات مد نظر تیم ساعد تجارت اجرا گردیده است.

هارمونی رنگ
سبز کبریتی روشن
خاکی
سیاه
سفید
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت
طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت
طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت
طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت
طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت
طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت
طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت
طراحی سایت شرکت صادراتی ساعد تجارت

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.