آموزشگاه موسیقی شمیم باران

آموزشگاه موسیقی شمیم باران یکی از معروف ترین آموزشگاه های موسیقی در شمال تهران است که شرکت دود پروژه طراحی سایت این آموزشگاه را در تابستان ۱۳۹۷ با موفقیت انجام داد. مهم ترین چالش این پروژه طراحی سایت اختصاصی با قالبی منحصر بفرد و متناسب با فضای هنری آن بود که تیم طراحی دود به خوبی از پس این پروژه برآمد و توانست با طراحی یک سایت حرفه ای با قالبی زیبا نظر مساعد مدیران این آموزشگاه را جلب نماید. 

هارمونی رنگ
خردلی
کاکائویی
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
Instafeed
آموزشگاه موسیقی شمیم باران
آموزشگاه موسیقی شمیم باران
آموزشگاه موسیقی شمیم باران