طراحی سایت شهرداری آبادان

طراحی مجدد وب سایت رسمی شهرداری آبادان توسط شرکت دود در سال ۹۹ انجام شد. سایت قبلی شهرداری آبادان نمی توانست نیازهای مسئول روابط عمومی و مدیران شهرداری را برطرف نماید و از نظر تکنولوژیک نیاز به باز طراحی داشت. دودکو توانست مطابق با نیازهای کارفرمای خود سایت شهرداری آبادان را چه در طراحی قالب و چه در طراحی سیستم مدیریت محتوا به صورت مدرن و مطابق با استانداردهای روز جهان طراحی و رضایت مدیران سازمان شهرداری آبادان را جلب نماید.

هارمونی رنگ
فیروزه‌ای
کهربایی باز
سفید
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی سایت شهرداری آبادان
طراحی سایت شهرداری آبادان
طراحی سایت شهرداری آبادان
طراحی سایت شهرداری آبادان
طراحی سایت شهرداری آبادان
طراحی سایت شهرداری آبادان