طراحی سایت جم

طراحی سایت خدماتی اگر اصولی و مطابق اهداف سفارش دهنده انجام گیرد می تواند نتایج مناسبی را در راستای جذب مشتری خلق نماید. جم پینتر یکی از سایت های خدماتی می باشد که شرکت دودکو اقدام به طراحی سایت آن نموده است.

هارمونی رنگ
فیروزه‌ای فسفری
سفید
سیاه
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی سایت جم
طراحی سایت جم
طراحی سایت جم
طراحی سایت جم

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.