طراحی سایت نقاشی ساختمان جم

طراحی سایت نقاشی ساختمان جم یکی دیگر از نمونه کارهای طراحی سایت شرکت خدماتی توسط دودکو است. مدیر این شرکت به فکر ارتقاء خدمات آنلاین شرکت بودند و تیم دود این وظیفه را برعهده گرفت. گرافیک این وب سایت برای تیم طراحی سایت دود اهمیت ویژه ای داشت به همین خاطر با رعایت تمام ظرایف و جزئیات در طراحی ها یک قالب سایت منحصربفرد براساس تم رنگ سال جدید میلادی عناصر اصلی ظاهر سایت را تشکیل می دهند.

هارمونی رنگ
فیروزه‌ای فسفری
سفید
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی سایت نقاشی ساختمان جم
طراحی سایت نقاشی ساختمان جم
طراحی سایت نقاشی ساختمان جم
طراحی سایت نقاشی ساختمان جم