طراحی سایت بفرما شغل

رسالت بفرما شغل گردآوردن مجموعه ی بی شماری از پکیج هایِ آموزشی در حوزه ی کسب و کار می باشد. تیم طراحی سایت دودکو وب سایت این مجموعه را در قالب انتخاب شده مشتری طراحی نمود. سایت وردپرسی بفرما شغل در حال حاضر به دلیل عدم فعالیت مدیر آن، غیر فعال گردیده است. اما شما می توانید نوع طراحی را در این بخش مشاهده نمایید. 

هارمونی رنگ
سفید
قرمز
کهربایی باز
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی سایت بفرما شغل
طراحی سایت بفرما شغل
طراحی سایت بفرما شغل

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.