گفتاردرمانی نسیم

مرکز گفتار درمانی نسیم به صورت تخصصی در زمینه توانبخشی و درمان اختلالات گفتاری و یادگیری فعالیت می نماید. جناب آقای گلزاده در نظر داشتند با انجام یک طراحی سایت پزشکی با تکنولوژی پیشرفته و گرافیک اختصاصی برای این مرکز طراحی نمایند تا در آینده با فعالیت روی سئو بتوانند با کسب رتبه بالای جستجوی گوگل درمان جویان بیشتری را به سمت این مرکز جذب نمایند و همچنین به عنوان طراحی سایت شخصی دکتر نسیم مردانی استفاده نمایند. در زمستان سال ۹۷ تیم طراحی سایت دود پروژه گفتار درمانی نسیم را آغاز نمود و یکی از زیبا ترین نمونه کارهای خود را به سرانجام رساند.

هارمونی رنگ
فیروزه‌ای فسفری
فیروزه‌ای تیره
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم