گفتاردرمانی نسیم

مرکز گفتار درمانی نسیم به صورت تخصصی در زمینه توانبخشی و درمان اختلالات گفتاری و یادگیری فعالیت می نماید. جناب آقای گلزاده در نظر داشتند یک وب سایت جدید با تکنولوژی پیشرفته و گرافیک اختصاصی برای این مرکز طراحی نمایند تا در آینده با فعالیت روی سئو بتوانند رتبه سایت را ارتقا داده و درمان جویان بیشتری را به سمت این مرکز جذب نمایند. در زمستان سال ۹۷ تیم طراحی سایت دود پروژه گفتار درمانی نسیم را آغاز نمود و یکی از زیبا ترین نمونه کارهای خود را به سرانجام رساند.

هارمونی رنگ
فیروزه‌ای فسفری
فیروزه‌ای تیره
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم
گفتاردرمانی نسیم