طراحی لندینگ پیج شرکت حسابداری فردان

فردان حساب یار نمایندگی رسمی سپیدار و راهکاران ابری همکاران سیستم است. موسسه فردان حساب یار از سال ۱۳۸۵ در دو شاخه اصلی حسابداری و مشاوره مالیاتی فعالیت خود را آغاز نمود. در جهت اجرای تبلیغات گسترده طی همکاری با شرکت طراحی سایت دود، صفحه فرود یا لندینگ پیجی برای این شرکت طراحی شده است. تمام آیتم های این لندینگ پیج بر اساس اهداف تبلیغاتی و سازمانی این شرکت می باشد.

هارمونی رنگ
سفید
سبز لجنی
خاکستری مات
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
طراحی لندینگ پیج شرکت حسابداری فردان
طراحی لندینگ پیج شرکت حسابداری فردان
طراحی لندینگ پیج شرکت حسابداری فردان

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.