پکیج های طراحی سایت و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی پکیج های طراحی سایت و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی

عطارد

۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان

سایت شرکتی وردپرس

 • ✅ پنل مدیریت وردپرس
 • ✅ قالب آماده
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی فنی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ❌ مدیریت سفارشات
 • ✅ مدیریت دسته بندی
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری

مریخ

۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان

سایت فروشگاهی وردپرس

 • ✅ پنل مدیریت وردپرس
 • ✅ قالب آماده
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی فنی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ مدیریت دسته بندی
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری

زمین

۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان

نسخه شرکتی پایه

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ قالب طراحی شده
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی فنی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ مدیریت دسته بندی
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری

زحل

۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان

نسخه شرکتی خدماتی

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ قالب طراحی شده
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی فنی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ مدیریت دسته بندی
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری

مشتری

۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

نسخه شرکتی تولیدی - بازرگانی

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ قالب طراحی شده
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی فنی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ مدیریت دسته بندی
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری

خورشید

۱۳،۱۰۰،۰۰۰ تومان

نسخه فروشگاهی

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ قالب طراحی شده
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی فنی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ مدیریت دسته بندی
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
قیمت طراحی سایت

اگر در بسته های پیش فرض نتوانستید گزینه مناسب خود را بیابید می توانید از طریق نرم افزار محاسبه قیمت طراحی سایت ، امکانات مورد نظر خود را انتخاب نمایید و هزینه نهایی طراحی سایت خود را آنلاین ببینید.