پکیج های طراحی سایت و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی پکیج های طراحی سایت و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی

عطارد

وردپرس قالب آماده

 • ✅ پنل مدیریت وردپرس
 • ✅ قالب آماده وردپرس
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ⭕ ریسپانسیو
 • ⭕ مدیریت فایل ها
 • ⭕ مدیریت صفحات
 • ⭕ مدیریت مقالات
 • ⭕ مدیریت اخبار
 • ⭕ مدیریت گالری
 • ⭕ مدیریت محصولات
 • ⭕ مدیریت سفارشات
 • ⭕ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ و امکانات دیگر...

مریخ

شرکتی سطح ۱

 • ✅ پنل مدیریت اختصاصی
 • ✅ قالب آماده اختصاصی
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ⭕ مدیریت مقالات
 • ⭕ مدیریت اخبار
 • ⭕ مدیریت گالری
 • ⭕ مدیریت محصولات
 • ⭕ مدیریت سفارشات
 • ⭕ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ و امکانات دیگر...

زمین

شرکتی سطح ۲

 • ✅ پنل مدیریت اختصاصی
 • ✅ قالب آماده اختصاصی
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
 • ⭕ مدیریت محصولات
 • ⭕ مدیریت سفارشات
 • ⭕ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ و امکانات دیگر...

زحل

شرکتی سطح ۳

 • ✅ پنل مدیریت اختصاصی
 • ✅ قالب آماده اختصاصی
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ⭕ مدیریت سفارشات
 • ⭕ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ و امکانات دیگر...

مشتری

فروشگاهی کدنویسی

 • ✅ پنل مدیریت اختصاصی
 • ✅ قالب آماده اختصاصی
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ درگاه پرداخت آنلاین
 • ✅ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ و امکانات دیگر...

خورشید

اختصاصی کدنویسی

 • ✅ پنل مدیریت اختصاصی
 • ✅ طراحی قالب جدید
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ درگاه پرداخت آنلاین
 • ✅ مدیریت کوپن تخفیف
 • ✅ سیستم تیکتینگ
 • ✅ و امکانات دیگر...