پکیج های طراحی سایت و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی پکیج های طراحی سایت و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی

عطارد

وردپرس قالب آماده

 • ✅ پنل مدیریت وردپرس
 • ✅ قالب وردپرس
 • ✅ تغییرات قالب
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ⭕ ریسپانسیو
 • ⭕ مدیریت صفحات
 • ⭕ مدیریت مقالات
 • ⭕ مدیریت اخبار
 • ⭕ مدیریت گالری
 • ⭕ مدیریت محصولات
 • ⭕ مدیریت سفارشات
 • ⭕ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ سئو و تولید محتوا

مریخ

شرکتی سطح ۱

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ قالب طراحی شده
 • ✅ تغییرات قالب
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ⭕ مدیریت مقالات
 • ⭕ مدیریت اخبار
 • ⭕ مدیریت گالری
 • ⭕ مدیریت محصولات
 • ⭕ مدیریت سفارشات
 • ⭕ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ سئو و تولید محتوا

زمین

شرکتی سطح ۲

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ قالب طراحی شده
 • ✅ تغییرات قالب
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
 • ⭕ مدیریت محصولات
 • ⭕ مدیریت سفارشات
 • ⭕ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ سئو و تولید محتوا

زحل

شرکتی سطح ۳

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ قالب طراحی شده
 • ✅ تغییرات قالب
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ⭕ مدیریت سفارشات
 • ⭕ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ سئو و تولید محتوا

مشتری

فروشگاهی کدنویسی

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ قالب طراحی شده
 • ✅ تغییرات قالب
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ درگاه پرداخت آنلاین
 • ⭕ مدیریت کوپن تخفیف
 • ⭕ سیستم تیکتینگ
 • ⭕ سئو و تولید محتوا

خورشید

اختصاصی کدنویسی

 • ✅ پنل مدیریت دود
 • ✅ طراحی قالب جدید
 • ✅ سفارشی سازی قالب
 • ✅ ۱ سال پشتیبانی
 • ✅ مدیریت فایل ها
 • ✅ درج محتوای اولیه
 • ✅ ریسپانسیو
 • ✅ مدیریت صفحات
 • ✅ مدیریت مقالات
 • ✅ مدیریت اخبار
 • ✅ مدیریت گالری
 • ✅ مدیریت محصولات
 • ✅ مدیریت سفارشات
 • ✅ درگاه پرداخت آنلاین
 • ✅ مدیریت کوپن تخفیف
 • ✅ سیستم تیکتینگ
 • ✅ سئو و تولید محتوا