website website

آنالیز سایت

مقدمه ای بر Microsoft Clarity
Microsoft’s Clarity ابزار رایگان جدیدی برای آنالیز و تحلیل وب سایت است. در مقایسه با گوگل آنالیتیکس و سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل کمی  ساده تر عمل می کند و ابزاری بسیار قوی می باشد.