website website

اصول طراحی سایت

اولین برداشت کاربر از وب سایت شما
کاربران در اینترنت در هنگام گشت گذار به دنبال محتوا و برند شما نیستند . آنها فقط در حال گذر هستند، کنار شما عبور می کنند و یا حتی برای نگاهی گذرا وارد سایت شما شوند. بنابراین تاثیر اولین حضور حائز اهمیت می باشد.
اصول طراحی سایت قابل اعتماد
با رعایت اصول صحیح طراحی سایت می توانید سایتتان را از میلیون ها وب سایتی که در دنیا وجود دارد متمایز نمایید.
3 اصول طراحی سایت که هر مبتدی باید بداند
اکثر وب سایت های موفق از اصول طراحی سایت استفاده می کنند تا تجارت خود را برای بازدید کنندگان جذاب و کاربردی جلوه دهند