website website

برند تجاری

6 نکته برای بهبود نام تجاری وب سایت
برند وب سایت مواردی بیش از یک لوگو پر زرق و برق است. طراحی سایت باید به گونه ایی باشد که بازدید کنندگان نام تجاری شما را به همین شکلی که مد نظر تان است درک و مشاهده کنند .