website website

بینگ

مقدمه ای بر وبمستر موتور جستجوگر مایکروسافت بینگ
مایکروسافت بینگ به عنوان یک موتور جستجو ، اغلب خود را زیر سایه شرکت گوگل می دید که سهم بسیار بزرگی از نظر استفاده کاربران و همینطور ارزش مالی و برند به گوگل تعلق دارد .