website website

رضایت مشتری

3 راه دریافت بیشتر نظرات مشتریان
بررسی و نظرات آنلاین یکی از ویژگی های ضروری وب سایت است که باعث می شود کسب و کار های اینترنتی بتوانند به مشتریانشان نزدیکتر شوند و آن ها را به خرید از سایت تشویق نمایند.
تاثیر نظرات مثبت بر کسب کار شما چیست؟
این روزها تأکید بر شبکه های اجتماعی و نحوه استفاده از آن توسط مشاغل و مشتریان افزایش یافته است. همین امر موجب افزایش بازخورد ها و نظرات مختلف در سایت ها و یا شبکه های اجتماعی شده است.