website website

طراحی رابط کاربری

نحوه طراحی و ادغام دکمه ها در رابط کاربری
ایجاد یک تجربه کاربری عالی ضمن هدایت همزمان اهداف تجاری ، یکی از مهمترین چالشهای طراحان است .از بین بسیاری از ابزارهای طراحی، قرار دادن دکمه UI یا رابط کاربری، یکی از قدرتمندترین آنهاست.