website website

طراحی سایت اصولی

چهار گرایش در طراحی سایت که کسب و کار ها باید به آن اهمیت دهند
تاثیر اولیه کسب و کار بسیار مهم است. 0.05 ثانیه یک شخص نیاز دارد تا درباره وب سایت شما نظر دهد. برای برخی ، اولین برداشت از وب سایت شما تنها تأثیری است که در مورد کسب و کار شما ایجاد می کند.
7 اشتباه غیر اصولی در طراحی سایت
از آنجایی که رسیدن به یک تجربه کاربری مناسب هدف اصلی همه ی سایت ها می باشد. ما در این مقاله به بررسی اشتباهات غیر اصولی در طراحی سایت خواهیم پرداخت.