website website

عناوین سایت

نحوه استفاده از تگ های هدینگ در سایت
عناوین به کاربران و موتورهای جستجو کمک می کند تا متن را بخوانند و درک کنند. به عنوان مثال ، آنها به عنوان راهنمایی برای خوانندگان عمل می کنند و درک مطلب یک پست یا صفحه را برای آنها راحت تر می کنند