website website

نرخ کلیک

CTR چیست ؟
نرخ کلیک درصد نمایش و تاثیری است که منجر به کلیک می شود و برای تبلیغ دهندگان بسیار مهم است. وقتی کاربر به موتور جستجو مراجعه می کند ، سوالی دارد و به دنبال پاسخ آن است .